کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد صبری

تلفن مطب
۲۲۸۸۵۰۹۰ - ۲۲۸۵۳۸۲۹

۸۸۷۸۴۵۵۸ - ۸۸۷۸۴۵۵۹

  ۰۹۱۲۱۲۴۰۷۷۸

 

  farhadsabri@yahoo.com

  • کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد صبری
Free Joomla Modules

آیا درد زانو با طب سوزانی قابل درمان است؟

طب سوزنی اثرات بسیار خوب و موثری بمنظور درمان در ارتروزها و ساییدگی مفاصل مختلف دارد که بسته به مفصل ها و استخوانهای مربوطه نقاط طب سوزنی مشخصی بکار می رود . بعضی از این نقاط موضعی بمنظور درمان مفصل مورد نظر و برخی برای عمومی بمنظور کل مشکلات استخوانی و رفع پوکی مفاصل و با بالا بردن فاکتورها و هورمون های طبیعی بدن در جهت رفع درد و التهاب بکار رفته و با افزایش جریان خون در مفا صل و تا ندونها و بهبود قدرت انها موجب درمان این مفا صل واستخوانها میشود.

 

 درمان آرتوروز زانو با طب سوزنی

دوره درمان این بیماریها 3 دوره 10 جلسه ای است و بیمار می بایست هفته ای 3 جلسه بمنظور افزایش این فاکتورهای ضد التهابی به مطب مراجعه نماید تا با سوزنهای یکبار مصرف و در شرایط استریل بوسیله پزشک حاذق و دوره دیده مورد تایید سازمان نطام پزشکی درمان شوند . معمولا بعداز 10 جلسه درمان که بیمار می بایست با صبر و حوصله طی نماید بتدریج مفصل وبافت استخوانی ترمیم می یابد .در مدت درمان گاهی لازم می شود پزشک از الکتریسیته درمانی روی نقاط طب سوزنی و یا از ماده گیاهی مو کسا که با گرم کردن مقاصل مبتلا به افزایش جریان خون و فاکتورهای ضد التهابی کمک می نماید استفاده کند .و یا از cuppingیا بادکش استفاده نماید که بستگی به نظر پزشک و تجربه و تبحر وی در نحوه درمان دارد . این درمانها نیز در این کلینیک تخصصی طب سوزنی انجام می گردد که مطابق با روش درمانی در چین می باشد.