کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد صبری

تلفن مطب
۲۲۸۸۵۰۹۰ - ۲۲۸۵۳۸۲۹

۸۸۷۸۴۵۵۸ - ۸۸۷۸۴۵۵۹

  ۰۹۱۲۱۲۴۰۷۷۸

  farhadsabri@yahoo.com

در مورد بيماريهاي مفاصل كه علت التهابي دارد و معمولا به ٢شكل ظاهر مي گردد:

١-ورم حاد مفصلي
٢-ورم تدريجي و التهاب مزمن

بايد عرض كنم كه طب غربي معمولا در اين بيماريها بعد از تشخيص از دارو استفاده مي كند كه گاهي ممكن است بخصوص در موارد مزمن بيمار دچار عوارض مصرف دارو بشود اما طب سوزني براي تشخيص علاوه بر ازمايشات طب غربي كه شامل ازمايش خون، راديوگرافي و گاهي اگر لازم باشد MRI با انجام ازمايشات طب شرقي مثل تغيراتي كه اين قبيل بيماران روي رنگ چهره و رنگ زبان و تغيراتي كه بيماري بخصوص در مرحله مزمن شدن روي نبض ها مي گذارد و متخصص طب سوزني با معاينه دقيق اين اندام ها و اعضای آسيب ديده مثل زانوها، دست ها شانه ها، گردن و اسيب هاي ستون فقرات مثل التهاب و ورم مفاصل در اين اندام ها و حتي انگشتان دست و پا محل سوزن زدن را تعين مي كند و گاهي لازم مي شود بمنظور رفع ورم مفاصل و از بين بردن درد و بهبودي حر كات مفاصل از الكتريسيته توام با سوزن زدن استفاده نمايد چون ميزان كورتون هاي طبيعي و اندورفين ها و انكفالين ها و سروتونين ها را افزايش مي دهد و بتدريج با افزايش اين مواد ورم مفاصل و درد از بين ميبرد. به شرط آنكه بيمار با صبر و حوصله هر ٣ دوره ١٠ جلسه اي درمان را بطور منظم بيايد. تا با پشتكار خود ميزان اين مواد درماني در سطح بالاي خون باقي بماند و معمولا بعد از ١٠ جلسه اول بهبودي مشاهده مي شود ولي براي درمانهاي بهتر و قطعي تر هر ٣ دوره يعني ٣٠ جلسه درمان را ادامه دهد البته در صورت مسافرت اجباري بيمار مي تواند بين هر ١٠ جلسه بين ١ تا ٢ هفته براي كار اجباري بين هر ١٠ جلسه استراحت نمايد . ضمنا حداقل مراجعه در هفته ميبايست ٣ بار در هفته باشد ولي اگر بيمار بتواند هرروز طب سوزني خود را انجام دهد بر اساس قانون دانشگاه چين بهتر است .

اثر طب سوزني در بيماري روما تيسم />